Chuyện công viên.

Dạo gần đây, mình thấy vui. Chắc có lẽ vì mình vừa tìm ra một công viên mới gần nhà và đã chuyển sang đó tập thể dục hơn hai tuần nay. Thực ra cũng chẳng có vấn đề gì với công viên cũ, ngoại trừ việc máy móc có dấu hiệu xuống cấp. Mấy …

Continue reading Chuyện công viên.