Một chút thở than.

"It’s alright if you run out of breathNo one will blame youIt’s okay to make mistakes sometimesBecause anyone can do soAlthough comforting by saying it’s alrightAre just words."BREATH Dạo này mình hay nghe bài này quá. Nghe lúc soạn giáo án, lúc về nhà nằm vật ra một chỗ, hay thi thoảng là lúc lái …

Continue reading Một chút thở than.

Hết rảnh.

Vậy tính ra cũng hơn một tuần rồi nhỉ. Mình ổn không? Có vui không? Có mệt lắm không? Mình cũng không chắc nữa. Trong đầu mình chất đầy suy nghĩ, nhưng khi ngồi xuống và cố gắng viết ra thành câu chữ, mọi ý tứ đều như thể bị xịt. Như thể một quả …

Continue reading Hết rảnh.