Ở nhà thì làm gì?

Sau tốt nghiệp, mình quyết định dành một vài tháng nghỉ ngơi trước khi bắt đầu làm việc. Dù chỉ là vài tháng nhưng thực ra ban đầu trong lòng mình cũng có chút chộn rộn, kiểu như bạn bè đều có việc hết, rồi nhìn thấy cơ hội đấy lỡ không nắm bắt thì …

Continue reading Ở nhà thì làm gì?