About me

Xin chào.

Mình tên Thi. Mình viết về cuộc sống và suy nghĩ cá nhân trên blog này.

Muốn viết gì đó thiệt ấn tượng mà nhìn lại thấy bản thân hổng có gì ấn tượng hết trơn.

Nên ngắn gọn vậy thôi nha.

And welcome to my blog :3