Đà Nẵng- Hội An trip (6/2019): Phần 1.

10.6 - 14.6 Mình đi Đà Nẵng- Hội An cùng một người bạn thân hồi tháng trước, coi như là kỉ niệm ngày hai đứa tốt nghiệp đại học. Thật ra nguyên do có phần sâu xa hơn. Đại khái là một tuần trước ngày khởi hành, mình có đi phỏng vấn ở một trường …

Continue reading Đà Nẵng- Hội An trip (6/2019): Phần 1.